تورهای مالزی و سنگاپور

2,895,000تومان

7 شب و 8 روز

تور ترکیبی مالزی + سنگاپور پرواز ماهان ، روزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه